اینجا همان چت روم قدیمی با نام های : جوان چت ، ایرتین ، پاستیل چت ، هفتاد هشتادیا و... میباشد .

چت روم بعد از سه سال مجددا راه اندازی شده ، بازگشایی چت روم و ادرس جدید آن را به دوستان خود اطلاع دهید.

QQchat.ir ، 8070ia.ir ، 5chat.ir : آدرس های ورود به سایت